ONGEVALSAANGIFTE

Elk lid van Voetbal Vlaanderen is uiteraard verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een voetbal-gerelateerd ongeval vraag je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ bij je clubsecretaris, bij het kantine-personeel. Zij dient alle formulieren in bij de voetbalbond. Let wel! Het formulier dient binnen de 21 kalenderdagen na de dag van het ongeval opgestuurd te worden!!!

 

     Ongeval_aangifte_formulier

OngevalformulierKBVB

< Op het deel ‘Aangifte van ongeval‘ vul je in blokletters je naam, voornaam, adres, nr SIS-kaart of klever mutualiteit, beroepssituatie, datum en uur van ongeval, welke wedstrijd of training en omstandigheden van het ongeval in. De rest van deze zijde wordt door de club verder aangevuld.

> Het deel ‘Medisch getuigschrift‘ dient u te laten invullen door de geneesheer. Het is belangrijk dat deze ook noteert of behandeling door kinesist, radioloog of andere specialist noodzakelijk zijn.

 

  • Een 10-tal dagen na aangifte krijgt de club een ontvangstbewijs met vermelding van uw dossiernummer. Het document bevat ook een geneeskundig getuigschrift die moet ingevuld worden door de geneesheer alvorens het voetbal kan hervat worden. Het moet dus teruggegeven worden aan de gerecgtigd correspondent. Het ontbreken van dit genezingsattest kan de tussenkomst in een later ongeval bemoeilijken of blokkeren.

  • Na betaling van alle geneeskundige zorgen dient u alle bewijzen over te maken aan uw mutualiteit.

  • Het originele betalingsoverzicht van de mutualiteit en de originele hospitalisatiefacturen bezorg je vervolgens aan de gerechtigd correspondent. Geef tevens een rekeningnummer door indien je dat bij aangifte van het ongeval nog niet deed.

  • Heb je vragen ivm de terugbetaling of de reglementering ivm tussenkomst ziekenfonds,aarzel dan niet om onze  GC te contacteren.  GC@IFCV.BE