ETHISCH VERANTWOORD SCOUTEN

ETHISCH VERANTWOORD SCOUTEN

Scouten is niet meer weg te denken uit de hedendaagse voetbalsport. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de manier waarop spelers van club veranderen correct en beschaafd gebeurt. Voetbal Vlaanderen stelde daarom, in samenspraak met alle clubs die vorig seizoen deelnamen aan de TVJO-workshops, een visietekst “Ethisch verantwoord scouten” op.

Deze visietekst omvat richtlijnen voor zowel interne als externe scouting en richtlijnen voor de voetbalouders.

De Panathlonverklaring beschrijft de Rechten van het Kind in de Sport en vormt de leidraad van het sporttechnisch beleid van Voetbal Vlaanderen. We vinden immers dat alle voetballende kinderen het verdienen om op een ethisch en pedagogisch verantwoorde manier behandeld te worden. Dat wil zeggen dat elke jeugdspeler de mogelijkheid moet krijgen om op zijn/haar eigen niveau te kunnen voetballen: gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal of Elite jeugdvoetbal. Het voetballen op zijn/haar niveau betekent ook dat jouw club openstaat voor een vertrek van de betere spelers naar een club met een jeugdopleiding van een hoger niveau.

Beschouw een dergelijke overgang als een pluim voor de jeugdwerking van jouw club. Enige vorm van fierheid is hier dus op zijn plaats. Hou hierbij de deur wagenwijd open voor een terugkeer op latere leeftijd naar mogelijks het eerste elftal. Dit beschouwen we ook als een goed voorbeeld van doorstroming van de jeugd naar het 1ste elftal.

Scouting is ‘het bekijken van een speler om zo de nodige info te verkrijgen over de desbetreffende speler’. We onderscheiden hierbij 2 soorten: de interne scouting van de eigen jeugdspeler en de externe scouting van het talent in de regio.

De interne scouting van de eigen jeugdspeler omvat een evaluatie met het oog op een goede opvolging van de speler. Elke speler is immers uniek en heeft recht op persoonlijke feedback die richting aan de eigen ontwikkeling geeft. Het benadrukt waar de speler goed in is en waar hij/zij kan verbeteren.

De externe scouting van het talent in de regio zal vaak aangewezen zijn bij jeugdwerkingen op provinciaal en interprovinciaal niveau om enerzijds het desbetreffende niveau te handhaven en anderzijds vaardige jeugdspelers de kans te geven op zijn of haar niveau te voetballen. Daarom legt de federatie aan deze IP- en P-clubs een verplichting op om gediplomeerde talentscouts in dienst te nemen.
Het blijft daarom belangrijk om als club de eigen jeugdspelers intern goed op te volgen zoals hoger beschreven. Zo krijg je een volledig beeld van het potentieel van spelers van je eigen club en kan je in functie hiervan beslissen om over te gaan tot externe scouting waarbij je eventueel nieuwe spelers aantrekt.